pasekyHeader1.png pasekyHeader2.png pasekyHeader3.png pasekyHeader4.png pasekyHeader5.png pasekyHeader6.png pasekyHeader7.png pasekyHeader8.png

Fotka dne Fotka dne

Kalendář

 

Svátky

Počasí

Dlouhodobá předpověď počasí

Hodnocení stránek Hodnocení stránek

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.

CzechPOINT CzechPOINT

CzechPOINT (Český podací ověřovací informační národní terminál) je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy a umožňuje komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby "obíhala data, nikoliv občan". Více informací nealeznete na oficiálních stránkách czechPOINTu.

Služby CzechPOINTU může občan využít v době úředních hodin obecního úřadu v Pasekách nebo též po telefonické domluvě s paní Ing. Janou Vaněčkovou (tel: 607 990 817)
 

Provozované služby czechPOINTem

Výpis z katastru nemovitostí


O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě. POZOR: Czechpoint neumožňuje tisk katastrálních map!


Výpis z obchodního rejstříku


O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno.


Výpis z živnostenského rejstříku


V tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno.


Výpis z rejstříku trestů


Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.


Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů


Podle novely zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) lze žádat o výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Výpis lze také vydat zmocněnci osoby, s platnými dokumenty pro zmocnění na základě plné moci. Výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.


Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách


V tomto případě může o výpis požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno.


Výpis z obchodního rejstříku


Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Výpis lze také vydat zmocněnci osoby, s platnými dokumenty pro zmocnění na základě plné moci. Výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno.


Insolvenční rejstřík


Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity
o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní
informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.Konverze dokumentů

Jedná se převod a ověřování pravosti dokumentů a to z listinné formy do elektronické či z elektronické formy do listinné (tento případ se týká např. ověření dokumentů, které občan protřebuje v listinné formě, ale fyzicky je má jen v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem).


bude tab/list


Partnerské organizace Partnerské organizace

JE Temelín

TemelínkyDobrovolý svazek obcí Blanicko-otavského regionuNadace ČEZ

Vodňanská ryba      

Rychlé odkazy